Form 2100

Oberfläche:

Rosettenform:

Verfügbar als:

  OS – Garnitur EDELSTAHL matt
  OS – Garnitur EDELSTAHL matt
  BB – Garnitur EDELSTAHL matt
  BB – Garnitur EDELSTAHL matt
  PZ – Garnitur EDELSTAHL matt
  PZ – Garnitur EDELSTAHL matt
  RZ – Garnitur EDELSTAHL matt
  RZ – Garnitur EDELSTAHL matt
  Garnitur Blind EDELSTAHL matt
  Garnitur Blind EDELSTAHL matt
  WC – Garnitur EDELSTAHL matt
  WC – Garnitur EDELSTAHL matt
  WC – Garnitur rot/weiß Anzeige
  WC – Garnitur rot/grün Anzeige
  EDELSTAHL matt
  WC – Garnitur rot/weiß Anzeige
  WC – Garnitur rot/grün Anzeige
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Knopf gerade
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Knopf gerade
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Knopf gekröpft
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Knopf gekröpft
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf gerade
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf gerade
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf versetzt
  EDELSTAHL matt
  PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf versetzt
  EDELSTAHL matt