Form 1003

Oberfläche:

Rosettenform:

Verfügbar als:

    OS – Garnitur EDELSTAHL matt
    OS – Garnitur EDELSTAHL matt
    BB – Garnitur EDELSTAHL matt
    BB – Garnitur EDELSTAHL matt
    PZ – Garnitur EDELSTAHL matt
    PZ – Garnitur EDELSTAHL matt
    RZ – Garnitur EDELSTAHL matt
    RZ – Garnitur EDELSTAHL matt
    Garnitur Blind EDELSTAHL matt
    Garnitur Blind EDELSTAHL matt
    WC – Garnitur EDELSTAHL matt
    WC – Garnitur EDELSTAHL matt
    WC – Garnitur rot/weiß Anzeige
    WC – Garnitur rot/grün Anzeige
    EDELSTAHL matt
    WC – Garnitur rot/weiß Anzeige
    WC – Garnitur rot/grün Anzeige
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Knopf gerade
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Knopf gerade
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Knopf gekröpft
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Knopf gekröpft
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf gerade
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf gerade
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf versetzt
    EDELSTAHL matt
    PZ – Wechselgarnitur Zyl. Knopf versetzt
    EDELSTAHL matt